تاریخ : چهارشنبه، 29 تير ماه، 1390
موضوع : روش های تدریس ومدیریت

تدوین برنامه سالانهتدوین برنامه سالانه

ذکر : جهت هریک از اهداف زیر برنامه و راه کار عملیاتی در برنامه سالانه ذکر شود تا رسیدن به آن هدف مقدور باشد .

- مقدمه ( که با سلیقه مدیر معاون و مربی حداکثر در ۱۰سطر در یک صفحه نوشته شود )

- اهداف :

هدف الف ) تعمیق مسائل دینی و اعتلای فعالیتهای قرآنی و اقامه نماز و آشنایی با مسائل مذهبی و دینی با رویکرد

مشارکت دانش آموزی

الف ۱- تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام و بسط بینش الهی بر اساس قرآن کریم و سنت پیامبر و ائمه اطهار (ع)

الف ۲- پذیرش روحیه تعهدوتعبد الهی و التزام عملی به احکام و آداب اسلامی و…………

مصادیق در دوره ابتدائی
: اصول دین را بشناسد ، با زندگی پیامبران بخصوص پیامبر اکرم (ص) آشنا شود، معنای تولی و تبری را بداند ، قرآن را از رو بخواند و بعضی سوره ها راحفظ باشد ، نماز را به درستی بخواند و با احکام نماز و روزه آشنا باشد ،نمازهای واجب را با رغبت بخواند ، با مسائل مربوط به سن تکلیف و تقلید (برای دختران ) آشنا باشد ، به حضور در مسجد علاقمند باشد و……

مصادیق در دوره راهنمایی
: اصول دین باور داشته و به آن عمل کند ، خداوند را بدلیل ربوبیت شایسته اطاعت بداند ، با ولایت فقیه و امامت و رهبری آشنا باشد ، قیامت و روز حساب را باور داشته باشد ، فروع دین را بداند ، مرجعی برای خود انتخاب نماید ،احکام مربوط به محرم و نامحرم را بداند ، به انجام امر به معروف و نهی ازمنکر علاقمند باشد . معنای جهاد و شهادت را بداند ، در مسجد و برنامه های عبادی ، فرهنگی شرکت نماید و ………..

مصادیق در دوره متوسطه
: با سیر تکاملی ادیان آشنا و از اصول اعتقادی خود دفاع کند ، رفتار
انبیاء و ائمه (ع) را الگوی خویش قرار دهد . با فلسفه تولی و تبری آشنایی کامل داشته باشد ، حاکمیت ولایت را یک اصل قطعی اسلام بداند ، نماز را ستون
دین دانسته و اول وقت بخواند ، با تفاسیر بعضی آیات آشنا باشد ، از رساله
عملیه استفاده کند ، آمر به معروف و ناهی از منکر باشد ، روحیه جهادگری
داشته باشد و شهادت را سعادت بداند ، مستحبات و مکروهات را بشناسد و مقید
باشد ، حضور در مسجد و مراسم مذهبی و اجتماعی را یک وظیفه بداند و ……..

هدف ب) برنامه ریزی و آشنایی دانش آموزان با مسائل اجتماعی ، اخلاقی ، سیاسی با رویکرد مشارکت دانش آموزی

ب ۱-پرورش روحیه نظم وانضباط و جامعه پذیری دانش آموز

ب ۲ تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیتها

ب ۳-پرورش روحیه فداکاری ، سعه صدر ، احترام به شخصیت افراد و رعایت حقوق دیگران و……………

مصادیق در دوره ابتدایی
: راستگو ، امانت دار و مودب و مهربان و پایبند به عهد خود است ، با حیا و
عفت است ، احترام به بزرگترها را وظیفه خود می داند ، از والدین اطاعت می
کند ، پوشش اسلامی را رعایت می کند ، اوقات فراغت خود را با فعالیتها و
بازیهای مناسب پر می کند ، به همسالان و همکلاسان خود کمک می کند ، در
برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می کند ، نظم
وانضباط را در مدرسه و خانه و اجتماع رعایت می کند و ………..

مصادیق در دوره راهنمایی
: به ارزشهای اخلاقی علاقه نشان می دهد ، از لباسهای مناسب اسلامی ایرانی
استفاده می کند ، توانایی عفو دیگران دراو به وجود آمده است ، به پیشرفت
کشور خود و هموطنانش اهمیت می دهد قبل از عمل فکر می کند ، به رعایت نظم و
انضباط عادت کرده است ، رعایت قانون را برای حفظ حقوق همه لازم می داند و
………..

مصادیق دردوره متوسطه
: ارزشها و ضد ارزشها را تشخیص میدهد ، پاسدار ارزشهاست ، از توانایی خود
به درستی استفاده می کند ، به رعایت حیاء و عفت پایبند است ، اطاعت از
والدین را وظیفه خود می داند ، انجام کار خیر را عبادت می داند ، موازین
دین و اجتماع را رعایت می کند ، انتقاد پذیر است ، معقول و متفکر است ، کمک
به دیکران را بر کمک خواستن ترجیح می دهد ، از توانایی های خود به درستی
استفاده می کند و ……………….

هدف ج ) برنامه ریزی و ایجاد بستر استفاده از استعداد و توانایی در امور فرهنگی ، هنری و آموزشی

ج۱- شناخت و پرورش و هدایت ذوق و استعدادهای مختلف هنری

ج۲- آشنایی با هنر اسلامی ، میراث فرهنگی ، هنرهای ملی و خارجی و شناخت تمدن اسلام وایران

ج۳-آشنایی با ادبیات فارسی ، جلوه گاه ذوق و هنر و مظهر وحدت ملی و اجتماعی کشور و……………

مصادیق در دوره ابتدایی
: به زیبایهای طبیعت توجه دارد ، در زمینه های هنری از زیبایهای طبیعی
الگو می گیرد ، ذوق و خلاقیت هنری خود را نشان می دهد ، با برخی از آثار
معروف هنری آشناست ، به خواندن اشعار
و قصه های مناسب علاقمند است ، آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی ، ایرانی را می داند و برای آنها ارزش قائل است و…..

مصادیق دردوره راهنمایی
: با استعداهای خود آشناست و سعی در پرورش آنها دارد ، با برخی از هنرهای
اسلامی و ایرانی آشناست ، به مطالعه متون ادبی و فرهنگی علاقمند است ، با
فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه آشنا است ، ازر تقلید کورکورانه اجتناب می
ورزد و…………….

مصادیق دردوره متوسطه
: دستاوردهای فرهنگی جامعه ایرانی را جزیی از هویت ملی خود می داند ،
هنرهای مورد علاقه خود را به کار می برد ، به شناخت خصوصیات برجسته هنری و
فرهنگی ملل علاقمند است با مفاخر فرهنگ و هنر آشنا است ، به مطالعه تاریخ و
فرهنگ تمدن اسلام و ایران و جهان علاقمند است . به نقش مهم زبان فارسی در
ایجاد ارتباط و وحدت فکری و فرهنگی ایرانیان واقف و با آثار برجسته ادب
فارسی مأنوس است و…………..

هدف د) برنامه ریزی و ایجاد بستر لازم در امور زیستی ، اقتصادی

د ۱- آشنایی با کار و مهارتهای لازم و علاقه جهت اشتغال مولد در بخشهای مختلف

د ۲- تقویت روحیه انفاق و دست گیری از محرومان

د ۳- شناخت ارزش کار و قد است کار و کسب امرار معاش حلال

د ۴- تقویت روحیه بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست

د ۵- پرورش روحیه توجه به تربیت بدنی به عنوان زمینه های رشد معنوی

د ۶- تأمین سلامت جسمانی ، بهداشت روانی با فراهم ساختن شرایط مناسب و …………….

مصادیق در دوره ابتدایی
: کارکردن را دوست دارد ، وسایل خود را تمیز و سالم نگه می دارد ، تن
پروری ، بیکاری و راحت طلبی را ناپسند می داند ، در حفظ اموال عمومی می
کوشد ، مشاغل و حرف موجود در محیط زندگی خود را می شناسد ، در نشستن و راه
رفتن و استفاده از قوای بدنی بدرستی استفاده می کند ، بهداشت فردی و
اجتماعی را رعایت می کند ، با تمرین و بازهای مناسب قابلیتهای جسمی خود را
افزایش می دهدو…………….

مصادیق در دوره راهنمایی
: ارزش کار را برای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی می داند ، اهمیت آمادگی
برای کار بیشتر و پرهیز از راحت طلبی را در پیشرفت اقتصادی جامعه می داند ،
منابع اقتصادی کشور و محیط زندگی خود را می شناسد ، احکام اقتصادی اسلام
را می داند و پایبند است ، به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی علاقمند است .
کارکرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و تناسب آنها را حفظ می کند ، برای
حفظ سلامتی خود ورزش می کند ، در رشته ورزشی مورد علاقه خود دارای مهارت
نسبی است ، با کمک های اولیه آشنایی دارد ، برخی از بیماری ها و عوامل
بیماری زا و راههای پیشگیری از آنها را می داند ، نقش تغذیه را در حفظ
سلامت بدن می داند و………………

مصادیق در دوره متوسطه
: کار را عبادت می شمارد ، از تجمل گرایی و مصرف زدگی دوری می جوید ،
وظایف شغلی خور ار به خوبی و درست انجام می دهد ، با منابع اقتصادی کشور ،
منطقه و جهان آشنایی دارد و برای توسعه آنها تلاش می کند ، حقوق مالکیت
فردی و اجتماعی را می داند و رعایت می کند ، برای ارتقاء سطح اقتصادی
خانواده تلاش می کند ، راههای کسب و استمرار استقلال اقتصادی کشور را می
داند ، منابع مادی و ثروتهای ملی را از آن خدا و متعلق به همه نسلها می
داند ، برای تقویت استقلال اقتصادی کشور می کوشد . با انجام فعالیتهای
ورزشی ، سلامت و تناسب اعضای بدن را حفظ می کند ، با بهداشت فردی و اجتماعی
و روانی و تأثیر آنها بر سلامت جامعه آشنا است و اصول آن را رعایت می کند ،
در حفظ و احیای محیط زیست فعالانه مشارکت می کند ، برای ارتقاء سطح خود در
رشته ورزشی مورد علاقه تلاش می کند و …………

تقویم اجرایی :

تقویم اجرایی نیز به عنوان بخش مهمی از برنامه سالانه مدارس می باشد که با توجه به موارد ذیل تهیه و تدوین گردد :

۱- نیاز
سنجی ۲- مخاطب شناسی ۳- شیوه نامه ها ۴- تعامل با بخش های دیگر ۵- حضور در
جلسات و همایش ها ۶- تعمیق مسائل دینی و اعتلای فعالیت های قرآنی ۷- تعظیم
شعائر دینی و انقلابی ۸- تعمیم فعالیتهای پرورشی ۹- امور بهداشتی ، مشاوره
ای ، کتابخانه و تربیت بدنی ۱۰- راه کار اجرایی مدرسه شاد و با نشاط ۱۱-
سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان ۱۲- مراسم آغازین ۱۳- ورزش همگانی ۱۴-
مسابقات فرهنگی و هنری و معارف اسلامی ورزشی ۱۵- اوقات فراغت ۱۶- پرورش
خلاقیت و استعداد

۱۷-برنامه های آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی ۱۸- تشکلهای دانش آموزی ۱۹-
طرح تشویق ۲۰- آسیب شناسی جوان و نوجوان ۲۱- نحوه ارتباط اولیاء و معلمان
۲۲- آموزش خانواده ۲۳- دفاع مقدس و انتقال ارزشهای آن ۲۴- ایام الله ۲۵-اجرای پروژه جشن عبادت در مدارس ابتدایی دختر و راهنمایی پسر ۲۶-اجرای
پروژه پوشش در مدارس راهنمایی و متوسطه دختر و….


دوین برنامه سالانه

منبع این مقاله : :مدیریت نوین مدارس
آدرس این مطلب : http://novelschoolmanagement.com/1472///تدوین-برنامه-سالانه/