فنلاند برف مدرسه تعطیل

  • آیا بارش برف مدارس فنلاند را تعطیل می کند؟

    در مورد تعطیلی مدارس در روزهای سرد و برفی از یکی از دانشجویان دکتری گروه سوال کردم، برایش عجیب بود!!! 📍 اینجا به هیچ وجه مدارس به این دلیل تعطیل نمی شود!!! 📍فنلاند یکی از…