آلمان کلاس مدرسه هوشمنمد

  • مدرسه بدون کلاس درس در بوخوم آلمان

    این روزها آلمان در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد، اما برای لیلی ۱۳ ساله که شهروند مونیخ است، تعطیلات تابستان معنایی ندارد. با وجود این که لیلی در مکانی رویایی برای تعطیلات به سر می‌برد،…