کد مطلب: 5643

تاریخ انتشار: فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

🔵 یکی از روش‌های فعال یادگیری، یادگیری مشارکتی است.

Students of a class 5A performing a “robo rap”. From left Siiri Rouvinen, Janette Myllys, Henna Peltonen, Aino Kokkonen, Jamilia Marcus, Tuiku M‰kel‰ and Jemina Jansson.

در این روش، گروه‌های نامتجانس کوچک برای رسیدن به یک هدف فعالیت می‌کنند. اعضای گروه به خاطر نقشی که در گروه بر عهده دارند، به یکدیگر وابسته هستند و برای یاری‌دادن به یکدیگر تشویق می‌شوند. در جریان کار گروهی، ارتباط متقابل اعضای گروه موقعیت‌هایی را برای تجربیات مهم از قبیل؛ توانایی پرسیدن، توضیح دادن، انتقاد کردن و ذکر کردن مثال ایجاد می‌کند.

اعضای گروه‌های یادگیری مشارکتی هم از نظر دانش و مهارت‌های یادگیری و هم در زمینه‌ی ارتباط و مهارت‌های اجتماعی در جریان یادگیری ارتقا می‌یابند.

از همین رو، گلاسر که در آموزش کیفی، بنا را بر ارضای نیازهای اساسی دانش آموزان گذاشته است، برای ارضای نیازهایی چون؛ عشق و تعلق، قدرت و پیشرفت و حتی نیاز به تفریح، استفاده از یادگیری مشارکتی را در دستور کار خود قرار داده و بر آن تأکید بسیاری می‌کند.

جاناتان سی‌اروین در پاسخ به این سؤال که چرا همه معلم‌ها این شیوه را به کار نمی‌گیرند؟ این‌گونه بیان می‌کند که پاسخ در شناخت و درک تفاوت میان راهبردهای اثربخش در یادگیری مشارکتی و کار گروهی نهفته است. بسیاری از معلمان بهترین خواسته‌ها را برای کلاس خوددارند، دانش آموزان را گروه‌بندی می‌کنند، به آنان تکلیف می‌دهند، گاهی نقش‌هایی نیز برای آنان تعیین می‌کنند و آنان را درگیر انجام فعالیت می‌کنند.

✔️ سرانجام این معلمان از باورهای خود در مورد یادگیری مشارکتی دست می‌کشند زیرا؛

🔻دانش‌آموزان از درس و تکلیفی که به آنان داده‌شده، غافل می‌شوند و درگیر موضوعی نامربوط به درس می‌شوند.

🔻 یک دانش‌آموز همه‌ی کارها را انجام می‌دهد، درحالی‌که دیگران هیچ کاری را انجام نمی‌دهند و کنار می‌کشند.

🔻 دانش‌آموزان با هم جر و بحث می‌کنند.

🔻 والدین شکایت می‌کنند که نمره‌ی فرزندشان نباید وابسته به نمره‌ی دیگران باشد.

✳️ همه این شکایت‌ها منطقی به نظر می‌رسد. انجام درست این کار (یادگیری مشارکتی)، نیازمند آموزش دیدن است. پیش‌ازاین که دانش‌آموزان بتوانند باهم کار کنند، باید باهم بودن و دوستی را بیاموزند.

🌟 @eduahang 🌟

 

عالی(۱)خوب نبود !(۰)
ارسال دیدگاه