کد مطلب: 5641

تاریخ انتشار: فروردین ۱۳, ۱۳۹۷

✅چهار درمان جادویی معلم ( از نگاه کمیسیون بین المللی آموزش و پرورش )

Students of a class 5A performing a “robo rap”. From left Siiri Rouvinen, Janette Myllys, Henna Peltonen, Aino Kokkonen, Jamilia Marcus, Tuiku M‰kel‰ and Jemina Jansson.

🔻درمان اول

✔️ یاد بدهد بدانند.
جادوی افزودن بینش، دانش و آگاهی خردسالان امروز که بزرگسالان فردا هستند.

🔻 درمان دوم

✔️ یاد بدهد دانسته‌ها را به کار گیرند.
جادوی انتخاب کار و حرفه‌ی درخور، بر اساس توانمندی‌های فردی که متضمن زندگی بی‌دغدغه‌ی فرداست.

🔻 درمان سوم

✔️ یاد بدهد زندگی کنند.
جادوی زیستنی پاک، بی‌آلایش و سرشار از رضایت و موفقیت و بالندگی.

🔻درمان چهارم

✔️ یاد بدهد باهم زندگی کنند.
جادوی همزیستی سالم، بهنجار، مسالمت‌آمیز، آبرومند، نشاط‌انگیز و فرح‌بخش.

🌟 @eduahang 🌟
ارسالی دوستان

عالی(۰)خوب نبود !(۰)
ارسال دیدگاه