کد مطلب: 5632

تاریخ انتشار: فروردین ۵, ۱۳۹۷

*⃣ پائولو فریر، اندیشمند تربیتی معاصر، از تمثیل «نظام آموزشی بانکی» استفاده می‌کند.

✔️ به عقیده وی در این نوع تربیت؛

🔻 معلم می‌آموزاند و شاگردان، آموزنده می‌شوند.

🔻 معلم فکر می‌کند و شاگردان، پیرو تفکر معلم هستند.

🔻 معلم صحبت می‌کند و شاگردان با فروتنی گوش می‌دهند.

🔻 معلم، فاعل مطلق و شاگردان، مفعول محض هستند.

🔻 معلم برمی‌گزیند و گزیده‌ی خود را تحمیل می‌کند و شاگردان، هم‌داستانی می‌کنند.

🔻 معلم همه چیز می‌داند و شاگردان هیچ نمی‌دانند.

✅ به علاوه در آموزش به شیوه بانکی، فراگیر (یادگیرنده) تماشاگر است نه آفریننده، او بیشتر مالک آگاهی است تا خالق آن.

#یاد_بگیریم_به_اشتراک_بگذرایم.

🌟 @eduahang 🌟

عالی(۱)خوب نبود !(۰)
ارسال دیدگاه