کد مطلب: 5133

تاریخ انتشار: فروردین ۱۴, ۱۳۹۶

توسعه مدرن و یک نکته ظریف!

توسعه به مفهوم مدرن و امروزی در نتیجه مبارزات و تلاش های شبانه روزی محقق شده است.
تقریبا تمام نظریه پردازان، خاستگاه توسعه مدرن و قرن بیست و یکمی را از اروپای غربی می دانند.
اما چگونه غرب راه توسعه را پیمود؟ یا بهتر است پرسشی با این عنوان مطرح کنیم که‌ چرا آنها به توسعه رسیدند ولی ما نتوانستیم این راه را بپیماییم؟ مگر به قول عباس میرزا آفتاب بیشتر به آنها می تابد یا لطف خدا بیشتر شامل حالشان میشود؟
اروپای غربی راه رسیدن به توسعه را از قرن چهاردهم شروع نمود و دریچه رسیدن به دنیای امروز را با عصر سفرهای دریایی به روی خود گشود.
در عصری که آنها به این فکر بودند که دنیا را با کشتی به سلطه خود درآورند، در کشور ما حکومت های عشیره ای در حال نابود کردن کشور و اقتصاد آن بودند.
اروپایی ها آفریقا را دور زدند، آمریکا را کشف کردند، خلیج فارس را زیر سلطه خود گرفتند اما در همین عصر حکومت های ما به این فکر بودند که شایستگی یک حاکم محلی بستگی به میزان خراجی است که به حکومت می پردازد.
اروپا وارد انقلاب تجاری شد و به گواه تاریخ، انگلیسی ها ۱۸ ساعت در شبانه روز کار می کردند تا حاکم بازارهای جهان شوند اما در کشور ما همانند گذشته شاهان قاجار وزرایی می خواستند که فرق کلم و بروکسل را ندانند.
📍توسعه غربی فقط در زمینه اقتصادی و نظامی رخ نداد، بلکه آنها علوم انسانی را هم متحول نمودند برخلاف ما که علوم انسانی در کشورمان حالتی ایستا داشت و حتی مدرسه یا دانشگاهی به صورت امروزی وجود نداشت که در آن مباحث روز به بحث گذاشته شود. اروپای غربی از سده پانزدهم به بعد بزرگانی مانند ماکیاولی، بیکن، هابز، کانت، لاک، دکارت، روسو، آدام اسمیت و… را به دنیا معرفی کرد که مسئله نگاه به حکومت و علوم انسانی را تغییر دادند و هنوز هم پس از چند قرن در عرصه علوم سیاسی و مدل سیاسی پیشرفته و مبتنی بر آزادی حق رای برای تمام افراد و حاکمیت قانون، باید به احترام امثال منتسکیو، لاک و استوارت میل کلاه از سر برداشت.
👈 به طور کلی هر کشوری که خواهان توسعه است باید به تمامی فرآیند توسعه به چشم یک سیستم نگاه کند که اختلال در کار یکی از اجزا بر روی کل سیستم اثر می گذارد. پس برای رسیدن به توسعه پایدار صرفاً تاکید بر عوامل اقتصادی و چشم پوشی از سایر عوامل کافی نیست و باید همان میزان برای رشد اقتصادی مبارزه کرد که برای فرهنگ سازی و به همان میزان هم برای توسعه علوم انسانی.
✍️ فرزاد احمدی
🌍 تربیت و توسعه
@IranHumanDevelopment

عالی(۰)خوب نبود !(۰)
برچسب ها :
ارسال دیدگاه