کد مطلب: 40

تاریخ انتشار: فروردین -۶۷, -۶۲۱

مدارس چند رسانه ای(هوشمند)

مدارس چند رسانه ای، گامی به سوی مدرسه فردا (مدرسه هوشمند)آموزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سنتی و یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری می باشد. حداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضی پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کلاس        می باشد. در روش دیداری- شنیداری سعی می شود آموزش به کمک فیلم ، انیمیشن، نماهنگ و … ارائه گردد. در این روش ماندگاری مطلب قریب به 20 سال می باشد در حالی که ماندگاری مطلب در روش شنیداری حداکثر 6 ماه است. در ضمن در روش دیداری- شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال است.در مدارس معمولی، طرح درس معلم شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها، برنامه های درسی، سؤالات تمرینات اضافه، امتحانات کلاس و … می شود. اما در مدارس چندرسانه ای علاوه بر این موارد، معلم از مواد آموزشی چندرسانه ای شامل فیلم، عکس، صدا، اسلاید و … استفاده می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشد. این قدم اول در راه حرکت به سمت مدرسه فردا است. مقدمه تعریف مفهومی: مدارس هوشمندمدارسی هستند که جهت ایجاد محیط یاددهی – یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی می شوند.تعریف: مدرسه هوشمند ،مدرسه ای فیزیکی هستند که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه  می باشند و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند هستند.اهداف مدرسه هوشمند:رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی) ارتقاء تواناییها و قابلیتهای فردیافزایش مشارکت مردمیتربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری.مدرسه هوشمند بر پایه دیدگاه‌‌‌‌‌های نوینی استوار هستند که فواید آن نه تنها متوجه مدارس خواهند شد بلکه تجارب واقعی زندگی را در اختیار دانش‌‌‌‌‌آموزان قرار خواهند داد. در قرن بیست و یکم دانش‌‌‌‌‌آموزان به جای کیفهای مملو از کتب حجیم با کامپیوترهای کیفی سر کلاس درس حاضر خواهند شد که امکان دسترسی آن‌‌‌‌‌ها به اطلاعات نامحدود را فراهم خواهند ساخت. امتحانات از طریق رایانه برگزار خواهد شد و دانش‌‌‌‌‌آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه درس‌‌‌‌‌های خود را دنبال کنند.مدرسه هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در فرآیند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت. در این رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما و نه انتقال دهنده دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خلاق، نقاد و مشارکت جو، به جای عضوی منفعل و مصرف کننده دانش و نظام ارزشیابی، به صورت فرآیند محور نه نتیجه محور، تغییر خواهد نمود. مدرسه فردا تحولی عظیم را در نظام های آموزشی به دنبال خواهند داشت، به نحوی که دانش آموزان قادر خواهند بود فناوری اطلاعات را در تمامی زمینه های آموزشی، از جمله مدیریت و برنامه کلاس درسی به کار ببندند.هدف نهایی از فعال نمودن مدرسه فردا، تربیت نیروی کاری مجهز به مهارتهای رایانه ای و سواد اطلاعاتی است که بتوانند نیازهای زندگی در دنیای اطلاعاتی جدید را برآورده کنند. رویکرد مدرسه فردا رویکردی جامع و تلفیقی است.از‌ آن جهت "جامع"است که به منظور بـرآوردن نیـازهای دانـش آمـوزان با روشهای یادگیری متفاوت و استفاده از ابزارهای چندرسانه ای (بصری، کلامی، شنیداری و عملی) تلاش خواهد شد تا زمینه رشد همه جانبه استعدادهای دانش آموزان را تدارک ببیند و  به این دلیل "تلفیقی" است که به جای استفاده ابزاری از فناوری اطلاعات، با تلفیق میان برنامه های درسی و روش ها و شیوه های یادگیری، نسبت به کارآمد و اثربخش نمودن نظام آموزشی اقدام گردد. به علاوه مدل های آموزشی مدرسه هوشمند شرکت فعالانه دانش آموزان را طلب می کنند.مدرسه هوشمند محیط همکاری و رقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط این مهارتها در دانش آموزان طراحی شده اند. به عبارت دیگر مدرسه فردا شامل اجزای درهم تنیده ای است که به منظور انگیزش حس کنجکاوی دانش آموزان و مشارکت فعال آنها طراحی شده اند تا با هماهنگ نمودن تلاش دانش آموزان، معلمان و مدیران در محیطی جامع و تلفیقی، نسبت به برآورده نمودن تمامی نیازهای آموزشی افراد اقدام نمایند.مدرسه هوشمند باید دارای ویژگیهای زیر باشد:یک برنامه آموزشی گسترده که تواناییها و نیازهای متفاوت همه دانش آموزان را در برمی گیرد.-۲فضای آموزشی مناسب و سودمند برای یادگیری – 3مشارکت و حمایت سطح بالای والدین و جامعه دانش آموزان پس از اتمام دوره تحصیلی در مدرسه فردا واجد توانمندیهای زیر می شوند :– 1خلاق و نوآور در فرایند تفکرماهر در ارتباط با تکنولوژیهای نوین -3قادر به دستیابی و مدیریت اطلاعاتسناریوی اصلی مدرسه فردا، فراتر از صرف تعامل دانش آموزان، با استفاده از آخرین تکنولوژی روز می باشد. به جای آموزش انفرادی، دانش آموزان  به طور فیزیکی یا مجازی در تیمها فعالیت می کنند. معلمان نیز به عنوان تسهیل کنندگان فرایند آموزشی فعالیت کرده و دانش آموزان را در راستای کسب دانش هدایت می کنند. فراگیران فعال،   می توانند با سرعت بیشتری به سمت مطالب جدید و پیچیده تر پیشرفت کنند در حالیکه فراگیرانِ کندتر تا زمانیکه آمادگی کامل پیدا کنند ادامه می دهند.به طور خلاصه، هر کس دارای فرصتی عادلانه جهت آموزش، متناسب با توانایی و سرعت خویش می باشند.نقدی بر مدرسه هوشمنددر ایران مدرسه فردا همان مدرسه هوشمند در دنیا حاصل به کارگیری از امکانات است . کشور مالزی در سال 1998 برای اولین بار به عنوان نخستین کشوری بود که مدارس هوشمند را در نظام آموزش و پرورش راه اندازی کرد و با ارایه الگوی موفق توانست تجربه خود را به سایر کشورها نیز منتقل کند و امروزه علاوه بر مالزی دیگر کشورها نیز برای هوشمند کردن مدارس خود اقدام کرده اند که بطور مثال می توان از فرانسه به عنوان کشوری موفق در این عرصه نام برد .«حجم اطلاعات تولید شده طی ۳۰ سال گذشته در دنیا، ۵ برابر دانشی است که دو هزار سال گذشته تولید شده است. به همین خاطر باید شیوه آموزش در کشور تغییرکند، »طرح مدرسه هوشمند در سه دبیرستان در شهر تهران آغاز شده، این مدارس، امکانات و بستر مناسب تری نسبت به سایر مدارس داشته اند، و معلمان و دانش آموزان برای تولید محتوای الکترونیک مورد آموزش قرار گرفته‌اند .مدارس فردا، روند یادگیری دانش آموز را کنترل کرده و اشکالات آن را مشخص می‌کنند و به مدیر نیز در تصمیم‌گیری مساعدت می‌نماید، مدرسه فردا ابزار فناوری اطلاعات را وارد مدرسه می‌کند تا زمینه برای ورود دانش آموز به عصر ارتباطات آسان شود. ما ابزار را به مدارس وارد کرده‌ایم اما نمی دانیم در مدرسه هوشمند چه کاری باید انجام دهیم.     مدیریت برای مدارس هوشمند مدیریت کارا و اثربخشی می خواهد که بتواند منابع و فرآیندهای مورد نیاز برای پشتیبانی تدریس و یادگیری را هدایت نماید. اصول حاکم بر مدیریت مدرسه هوشمند: *اداره امر آموزش مدرسه.*افزایش مشارکت والدین و جامعه.*مدیریت معلمان توانمند و متخصص.*تخصیص منابع به نفع حداکثر دانش آموزان.*فراهم آوردن محیطی سالم در مدرسه.*اطمینان از امنیت مدرسه و کارکنان آن*بهره برداری از فناوری و اداره آن به طور کارآمد و اثر بخش.وظایف مدیر :رهبری مدرسهارتباطات مناسب با والدین و جامعه سیاستگذاری در راستای اهداف آموزش و تربیتی.-مدیریت برنامه آموزش متناسب با محیط یاددهی – یادگیری.-امور دانش آموزان.تهیه سیستم جامع اطلاعات دانش آموزان به منظور ذخیره سازی بازیابی و گزارش دهی همه اطلاعات دانش آموزان.-تسهیل فرآیند ثبت نام.-مشاوره و رسیدگی به امور آموزشی و تربیتی دانش آموزان.(شکل، نوع، صحت نتایج).– مدیریت آزمون پیگیری امور بهداشت، بیمه و غیره.-منابع آموزشی.فراهم ساختن منابع متناسب با نیاز معلم و دانش آموز به صورت الکترونیکی و چاپی (کتابخانه الکترونیکی و…).آشنایی با نرم افزار های آموزشی.-تدوین برنامه درسی متناسب با منابع آموزشی.-امور مالی.سیستم جامع حسابداری با توانایی تولید گزارشهای مورد نیاز به صورت خودکار.-بازرسی و کنترل جامع برای اطمینان از کارکرد درست نظام مدرسه.-بودجه ریزی سالانه و برنامه ریزی بلند مدت منابع انسانی.برنامه ریزی معلمان (زمان بندیارزیابی(ایجاد سیستم جامع منابع انسانی (کارگزینی، آموزشی، تحصیلات، مرخصی ها، مهارت آموزی(.-ارتقاء نیروی انسانی)مدیریت برآموزش معلمان کادر اداری(-اداره برنامه کاری کارکنان بوسیله دسترسی آسان به اطلاعات.امنیتایجاد ایمنی مناسب برای دانش آموزان با سنین و نیازهای مختلف.-ایجاد امنیت اطلاعات و دسترسی محدود فقط برای پرسنل مسئول.-تامین امنیت فیزیکی تجهیزات.IT-تامین امنیت فیزیکی اقلام مدرسه.فناوری.آموزش فناوریها.-نظارت بر پیاده سازی اجزاء فناوری در مدرسه.-برنامه ریزی واقع گرا برای توسعه قابلیتهایIT.-نظارت و هماهنگی لازم برای پشتیبانی از اجزاء فناوری.مهارتهای حرفه ای مدیر       مدیر این مدرسه در اداره مدرسه با اطلاعات و فرآیندهای هماهنگی سرکار دارد. اثر بخشی مدیریت در مدرسه هوشمند  از طریق استفاده از فناوری اطلاعات می باشد. مدیر مدرسه باید تحت آموزش مداوم فناوری اطلاعات باشد تا در اداره تجهیزات و فناوری و روشها توانمند گردد.نکته: منظور از مهارتهای اولیهITشامل آشنایی باICDL)،word،powerpoint)ومهارتهای استفاده از محیطWEB)می باشد.آموزشهای مورد نیاز مدیران:مهارتهای اولیهIT،word،power point).)نرم افزارهای چند رسانه ای مرتبط با آموزشمحتواهای درسنرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی درسی (اطلاعات اولیه(-نرم افزارهای ویژه مدیریت (بانک های اطلاعاتی مرتبط(-نرم افزارهای اداری مانند (نرم افزارجامع مدرسه(معلمان:معلمان در مدارس هوشمند نقش هدایتگر را دارا هستند.در اختیار قراردادن منابع و تشویق دانش آموزان و امر هدایت آموزش در مدرسه به عهده معلمان می باشد و دانش آموز یادگیری را خواهد آموخت. مهارتها و آموزش دقیق و کارآمد معلمان عاملی مهم و نیاز اساسی در مدرسه فردامی باشد.آموزشهای مورد نیاز معلمان:(IT،word،power point).مهارت–  –کاربرد فناوری در فرآیند یاددهییادگیری (برنامه درسی، روش تدریس، محتوا و ارزیابی( نوآوری در فعالیتهای یاددهی – یادگیری.• •مهارتهای حرفه ای معلمان:طراحی آموزش.-فرآیند مدیریت کلاس.-ارزیابی یادگیری دانش آموز.-انتخاب منابع متناسب با دانش آموز.-استفاده مناسب از فناوری در امر آموزش.فناوریشبکه رایانه ای        شبکه ای از رایانه ها که در آن بتوان منابع را به اشتراک گذاشت یکی از اساسی ترین بخش های مدرسه هوشمند می باشد. شبکه در مدرسه  هوشمند بخش های مختلف مدرسه را تحت پوشش قرار می دهد. این بخشها شامل دفاتر مدیر، کارکنان اداری، معلمین و کلاسهای درس، کتابخانه و محل ورود و خروج دانش آموزان می باشد.نظر به اهمیت شبکه توجه به امنیت چنین شبکه ای مهم و حیاتی است، امنیت شبکه چه در بعد محرمانه بودن و چه در بعد حفظ اطلاعات، باید با توجه به استانداردهای لازم تعریف گردد.محتوای الکترونیکیمحتوای الکترونیکی اصلی ترین بخش در آموزش الکترونیکی در مدرسه هوشمند می باشد. یک محتوای الکترونیکی باید از استاندارهای مشخصی برخوردار باشد تا بتواند ارتباط با مخاطب را به خوبی برقرار نماید. تولید محتوای الکترونیک از طریق معلم یا سازمان آموزش و پرورش انجام می پذیرد، که در هر دو صورت رعایت استانداردها لازم است.محیط ارتباطی بین اجزاء مدرسه فردا(platform)مدیریت آموزشی، ارزیابی هوشمند، محیطهای گفتگوی دانش آموزان، معلم و مدیر، ارتباط با والدین، نیاز به یک بستر نرم افزاری دارد.این بستر که به صورت مدلهای مجازی به کار گرفته می شودplatformنام دارد که برای مدرسه هوشمند با توجه به نیازها و شکل کار باید به طور مستقل تعریف گردد.آموزش و پرورشتجهیز مدارسآموزش و پرورش به منظور پیشبرد اهداف آموزشی از طریق الکترونیک، نیاز دارد که مدارس مجهز به فناوری داشته باشد، مدرسه هوشمند به عنوان یک مدرسه الکترونیک کامل باید از تجهیزات رایانه، شبکه، نرم افزارهای مورد نیاز غنیگردد تا بتواند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا نمایدتهیه و استاندارد سازی محتوااز وظایف آموزش و پرورش تهیه محتوای متناسب با اهداف و سیاستهای آموزشی کل کشور می باشد. ایجاد استانداردهای لازم در این زمینه از اصولی ترین راهبردها است تا با ارائه این استانداردها بتوان محتواهای تولید شده در بخش خصوصی و دولتی را محک زد و از آن در مدرسه هوشمند استفاده نمود.قوانین لازم برای مدرسه هوشمنددر برخی از بخش های مدرسه فردا نیاز به تغییر قوانین و اعمال سیاستها ی جدید می باشیم که این کار دشوار، باید در طول زمان و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی کشور صورت پذیرد. از جمله بخشهایی که در آن نیاز به تغییر قوانین می باشد:الف)آموزش در بخش تربیت معلمب)- ساماندهی تجهیز مدارسپشتیبانی از مدرسه هوشمندبا توجه به اینکه مدرسه در حال تغییر ساختار آموزش در کشور می باشند. حمایت از این طرح دارای اهمیت ویژه ای است، پر واضح است که استفاده ابزار توانمند فناوری در زمینه آموزشمی تواند قابلیتها و استعدادهای دانش آموزان را نمایش دهد.پس از بررسی های دقیق و کارشناسانه ای که در چهار سال اخیر به عمل آمده است و&nb

عالی(۱)خوب نبود !(۰)
ارسال دیدگاه