کد مطلب: 38

تاریخ انتشار: فروردین -۶۷, -۶۲۱

سه تصمیم بزرگ در وزارت آموزش و پرورش

–  با توجه به حساسیت رسیدگی به استعدادهای برتر میان دانش آموزان، لزوم حمایت ، شناسایی و هدایت استعدادهای برتر و برنامه ریزی های مناسب برای این قشر از دانش آموزان و اهمیت این موضوع  ، جایگاه ویژه و رسالت باشگاه دانش پژوهان جوان و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، گسترش دامنه فعالیت و  فراهم کردن زمینه ها برای رسیدن سریع تر به اهداف این دو سازمان (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان) با کلیه منابع، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و تعهدات با یکدیگر ادغام شد و عنوان آن به مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان تغییر می یابد.

سه تصمیم بزرگ در وزارت آموزش و پرورش تاریخ خبر :  21/12/89
وزارت آموزش و پرورش در اقدامی بزرگ سه ادغام ساختاری در جهت حذف موازی کاری ها انجام داد که در نوع خود سه تغییر بنیادین در ساختار این وزارتخانه بزرگ به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری پانا، این سه تحول بزرگ به شرح زیر است:

 1-  با توجه به حساسیت رسیدگی به استعدادهای برتر میان دانش آموزان، لزوم حمایت ، شناسایی و هدایت استعدادهای برتر و برنامه ریزی های مناسب برای این قشر از دانش آموزان و اهمیت این موضوع  ، جایگاه ویژه و رسالت باشگاه دانش پژوهان جوان و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، گسترش دامنه فعالیت و  فراهم کردن زمینه ها برای رسیدن سریع تر به اهداف این دو سازمان (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان) با کلیه منابع، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و تعهدات با یکدیگر ادغام شد و عنوان آن به مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان تغییر می یابد.

 2- با توجه به اینکه هدف بزرگ سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی افزایش و جذب مشارکت های مردم و نظارت کامل بر مدیریت در مدارس غیر دولتی بود و مدارس مراکز آموزش از راه دور نیز به شکل مدارس غیر دولتی اداره می شد  مرکز آموزش از راه دور در سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی ادغام و به عنوان مراکز آموزش از راه دور در وزارت آموزش و پرورش به مدرسه آموزش از راه دور تغییر خواهد یافت.
 

۳- باتوجه به جایگاه پژوهش و برنامه ریزی و اهمیت این بخش در تحول بنیادین در امر تعلیم و تربیت و نگاه ویژه تر به برنامه ریزی و پژوهش در کتب درسی و بهره مندی مناسب تر از نظر کارشناسان و پژوهشگران برتر این امر در کشور  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با کلیه امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و تعهدات در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام می شود. این دو بخش نیز به نوعی با هم از یک جهت موازی کاری داشتند.

 این ادغام ها در جهت  انجام تحولات بنیادین و ارتقای جایگاه کاربردی و اجرایی کردن امر پژوهش در برنامه های وزارت آموزش و پرورش انجام می شود.

منبع خبر :   خبرگزاری پانا / کد خبر ۴۰۱۹۰
عالی(۰)خوب نبود !(۰)
ارسال دیدگاه