کد مطلب: 37

تاریخ انتشار: فروردین -۶۷, -۶۲۱

طرح تحول آموزشی در سال۹۰ اجرا میشود

گودرزی خاطرنشان کرد: بهره مندی از عناصر تاثیر گذار محلات در پیشروی آموزشی بی تاثیر نیست، بنابراین با توجه به تقسیم بندی شمیران به پانزده محله، مدارس محلی خارج از آموزش های درسی، به یاددهی آموزش های مورد نظر می پردازند.
گودرزی با اشاره به  توسعه فرایند یاد دهی و یادگیری گفت: با تکیه بر فناوری اطلاعات، مدارس هوشمند در سال تحصیلی۹۰ زمینه های مناسب آموزشی را دنبال خواهند کرد.

طرح تحول آموزشی در سال۹۰ اجرا میشود تاریخ خبر :  06/01/90
ایجاد تحول در امور آموزش،امریست که شورای آموزشی را بر آن داشت تا با جلسات متعدد و کارشناسی دقیق،چهارده برنامه آموزشی را طرح تا در سال تحصیلی ۹۰ در سطح مدارس اجرا شود.

"خسرو گودرزی"مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه ۱ در گفت و گو با پانا با اشاره به این مطلب که مباحث آموزشی،نیاز به برنامه های کارشناسی شده دارد گفت: شورای مدیریتی آموزش و پرورش منطقه ۱، با بررسی راه کار های آموزشی برای دانش آموزان، چهارده اصل آموزشی را برنامه ریزی کرده که در سال تحصیلی ۹۰در کلیه مدارس سطح منطقه اجرا می شود.
گودرزی افزود: از این چهارده برنامه،سه برنامه مورد اجرا قرار گرفت که تاثیر بسزایی در یادگیری دانش آموزان داشته که با اجرای جدی تر آن در سال تحصیلی جدید شاهد تحولاتی در سطح آموزش خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای فراهم آمدن بستر های بهتر آموزشی برای دانش آموزان به گونه ای برنامه ریزی شده تا در ابتدا،خانواده ها در سه سطح مدرسه ای محله ای و منطقه ای آموزش های مورد نظر را فرا بگیرند تا در روند یادگیری هرچه بهتر بتوانند فرزندانشان را همراهی کنند.
گودرزی خاطرنشان کرد: بهره مندی از عناصر تاثیر گذار محلات در پیشروی آموزشی بی تاثیر نیست، بنابراین با توجه به تقسیم بندی شمیران به پانزده محله، مدارس محلی خارج از آموزش های درسی، به یاددهی آموزش های مورد نظر می پردازند.
گودرزی با اشاره به  توسعه فرایند یاد دهی و یادگیری گفت: با تکیه بر فناوری اطلاعات، مدارس هوشمند در سال تحصیلی۹۰ زمینه های مناسب آموزشی را دنبال خواهند کرد. 

عالی(۱)خوب نبود !(۰)
ارسال دیدگاه