کد مطلب: 21

تاریخ انتشار: خرداد ۲۹, ۱۳۹۰

طرح مشارکت اول گرگان دوم گلستان

    برخی از صاحبنظران براین باورند که تاکنون سه انقلاب در مدیریت رخ داده است.

    انقلاب اول: سلسله مراتب سازمانی

    انقلاب دوم:جدایی مالکیت از مدیریت

    انقلاب سوم:مشارکت ومدیریت مشارکتی

جهت دانلود طرح های جشنواره ای اینجانب به آدرس زیر وارد شوید.

طرح های جشنواره ای

عالی(۰)خوب نبود !(۰)
ارسال دیدگاه