روانشناسی و مشاوره

 • “وقتی که الاغ شدم”

  استادی تعریف می کرد: تابستان سال ١٣٨٩ بود. در حال رانندگی بودم و حواسم پرت بود. یه دفعه یک ماشین با سرعت از کنارم رد شد و با بوق ممتد داد زد و گفت: هی…

 • تکنیک لاستیک پنچر

  🔻از این روش جهت توقف تعمیم های منفی و خودشکن دانش آموزآن مانند: «من احمق هستم»، « من خنگ هستم»، «من دست پا چلفتی هستم» » یا «من هیچ کاری را درست انجام نمی دهم»…

 • زشت ترین دختر کلاس!!!

  دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت. دندان هایی نامتناسب با گونه هایش، موهای کم پشت و رنگ چهره ای تیره. روز اولی که به مدرسه جدیدی آمد، هیچ دختری حاضر نبود کنار او بنشیند! نقطه…

 • ده ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو

  ۱- معلمان موفق امروزی آماده اند بگویند : ما نمی دانیم اما با هم می آموزیم ۲- معلمان امروزی می دانندکه در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند نه معلم کتب درسی ۳- معلمان فقط…