تجارب تدریس ومدیریت

 • 🌹 حکایت کمی حوصله کن 🍃

  ✍ خانم معلمی تعریف می‌کرد: در مدرسه ابتدایی بودم، مدتی بود تعدادی از بچه‌ها را برای یک سرود آماده می‌کردم. به نیت اینکه آخر سال مراسمی گرفته شود برایشان. پدر و مادرشان هم دعوت مراسمند…

 • نمره قرضی!!!

  خانم معلم در دفتر تنها بود که پسر کوچکی آرام درِ دفتر را باز کرد و با لحن محتاطی او را صدا کرد. خانم معلم او را شناخت، اما بدون آن که بخواهد نارضایتی خودش…

 • بیاد عشق معلمی!

  🔹گاهی توفیق رفیق می‌شود و با  معلمی آشنا می‌شوی  که  به تعبیر اقبال لاهوری دیده‌ات را بیدارتر و اندیشه‌ات را هوشیارتر می‌سازد. ١٨‌سال از آن زمان گذشت. پیاده از مدرسه به سمت خانه می‌رفتم آن…

 • چگونه نفوذ کلام خود را افزایش دهیم؟

  شاید گاهی احساس کنید که دیگران به آنچه می‌گویید گوش نمی‌دهند. چه در مکالمه‌ای در محیط کار و چه در گفت‌وگویی با دوستان و خانواده، اگر حس کنید که نادیده انگاشته می‌شوید، ممکن است احساس…

 • ” من یک معلمم “!!!

  قوم افغان میزبانی بسیار عالی همراه با ادب خاصی انجام دادند / مسئولان درکلاس ها شرکت می کردند، از نماینده یونسکو در کابل گرفته تا نماینده یونیسف،انجمن های مردم نهاد کمک به کودکان از فرانسه…