آرشیو مطالب

 • نحوه کلاس داری

  نوشته حاظر تجربه ی یکی از دوستان خوبم پیرامون نحوه کلاس داری و تدریس می باشد  که در کلاس آنها را مطرح کردند، (البته هم اکنون دانشجوی دکتری و ریاست یکی از دانشگاهای آزاد اسلامی را…

 • مدیریت کوانتومی

  یکی از استعاره های جدید هزاره سوم مدیریت کوانتومی(Quantum Management) است. کوانتوم به معنی ذره، مقدار و کیمیت می باشد. در مدیریت کوانتومی که نتیجه آن توان افزایی در کارکنان می باشد دو مقوله صلاحیت…

 • مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی

  این نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب وکارآمد ازلحاظ نظری و عملی، آزمونهای خود را با موفقیت طی نموده و هم اکنون درکشور های پیشرفته و نیز درکشورهای درحال توسعه کاملا” مورد استفاده بوده…

 • نظم وانضباط در مدارس

  می‌دانیم آنچه که امروز حرف اول را در مدرسه می‌زند انضباط است، انضباط اخلاقی و رفتاری دانش‌آموزان می‌تواند روی آموزش اثرگذار باشد. بنابراین پرورش همراه آموزش مهم جلوه می‌کند. دانش‌‌آموزان با انضباط می‌توانند مسئولیت‌های مهم…

 • طرح مشارکت اول گرگان دوم گلستان

      برخی از صاحبنظران براین باورند که تاکنون سه انقلاب در مدیریت رخ داده است.     انقلاب اول: سلسله مراتب سازمانی     انقلاب دوم:جدایی مالکیت از مدیریت     انقلاب سوم:مشارکت ومدیریت مشارکتی عالی(۰)خوب نبود !(۰)

 • نظم در کلاس درس

  ایجاد یک محیط منظم و آرام بستر مناسبی را برای فعالیت‌های گوناگون فراهم می‌آورد، برقراری نظم و انضباط در کلاس بدین معناست که معلم، خود و فراگیرندگان خود را برآن دارد تا به قوانین موجود…

 • معلم در مدرسه هوشمند آموزگار نیست

  یروی انسانی کارآزموده و حرفه ای یا معلم الکترونیک مهم ترین جزء مدارس هوشمند است. از آن جا که در مدارس هوشمند (الکترونیکی) رسانه های متنوعی وجود دارد، معلم دیگر نقش رسانه آموزش و انتقال…

 • مدیریت دانش(کاربرد تئوری مدیریت دانش درمدار

  باآغازهزاره سوم وورود به موج چهارم حیات بشر،مدارس باچالش هایی ازقبیل محیط ناپایدار،جهانی شدن،خصوصی سازی وظهورفناوری های پیشرفته ارتباطی واطلاعاتی مواجه شده اند.مدیریت های آموزشی جهانی برای دست یابی به اهداف،حفظ کارکردوافزایش اثربخشی نهادهای آموزشی،فرآیندهای…

 • طرح درس

  طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال ۱۹۱۸ توسط”فرانکلین بوبیت” مطرح شد و لزوم استفاده از سازماندهی در امر یاددهی – یادگیری مورد تأکید قرار گرفت. طرح درس به شکل امروزی آن،…

 • ۵ گام اول هوشمند سازی مدارس

  مدل مفهومی مدرسه هوشمند از پنج عنصر اصلی تشکیل شده است. محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه‌ای زیرساخت توسعه‌یافته فناوری اطلاعات مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه‌ای برخورداری از معلمان آموزش‌دیده در حوزه…